Úplné odpustky pre duše v očistci

Dusicky odpustky

1. - 8. november

PODMIENKY:
+ sv. spoveď
+ sv. prijímanie
+ odpútanosť od hriechu
+ návšteva cintorína
+ modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, Verím v Boha)