Zoznam decembrových aktivít

aktivity-december

01. 12. - Svätoondrejský jarmok na CZŠ sv. Michala
06. 12. - Mikuláš v CMŠ
14. 12. - Vystúpenie heligonkárov
20. 12. - Divadlo Vianoce s Kulišiakom
21. 12. - Vianočná besiedka pre rodičov o 16:00 h.