Čo nás čaká v novembri

04. 11. - Deň materských škôl
14. 11. - Sv. omša v kaplnke kláštora
19. 11. - Návšteva Mestskej polície
20. 11. - Projekt DOROTKA (predškoláci)
21. 11. - Požehnanie detí v kaplnke
26. 11. - Prvýkrát v knižnici (predškoláci)
27. 11. - Adventné dielne pre rodičov s deťmi
29. 11. - Ondrejský jarmok v CZŠ sv. Michala

LOGOPÉDIA podľa plánu každú druhú stredu