Prevádzka

Prevádzka materskej školy: 6.30 - 16.30 hod.

Príchod detí je do: 8.00 hod.


Odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné do 8.00 hod.