Aktuality

2. 10. - Oslava patrónky škôlky sv. Terezky spojená so sv. omšou v kaplnke kláštora

5. 10. - Účasť na Festivale technického talentu SOŠ technickej na námestí v Michalovciach

11. 10. - Divadlo „CILILINK“ v priestoroch CMŠ

20. 10. - Vystúpenie predškolákov v Domove dôchodcov

Podľa možností - Čítanie rozprávky starými rodičmi pred odpočinkom detí

Podľa počasia – Jesenná olympiáda

aktivity-december

01. 12. - Svätoondrejský jarmok na CZŠ sv. Michala
06. 12. - Mikuláš v CMŠ
14. 12. - Vystúpenie heligonkárov
20. 12. - Divadlo Vianoce s Kulišiakom
21. 12. - Vianočná besiedka pre rodičov o 16:00 h.

Vážení rodičia,
pozývame Vás na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa
12. Septembra 2017 (utorok) o 16,45
v priestoroch materskej školy (trieda včielok).

Tešíme sa na vašu účasť.

aktivity november

Čo nás čaká v novembri...

09. 11. - Fotenie detí 
14. 11. - Knižnica - "Calvin nevie lietať" (predškoláci) 
15. 11. - Návšteva mestských policajtov (stredňáci) 
16. 11. - Návšteva mestských policajtov (predškoláci) 
21. 11. - Požehnanie detí 
22. 11. - Zemplínské múzeum - "Ako sa vlk z trávy nasýtil" (9.30 h) 

Tanečný krúžok s pani učiteľkou Maruškou Ďurišinovou bude v pondelok, t.j. 9. 10. 2017 od 15:00 do 16:00 hod. Prebiehať bude v dvojtýždňovom intervale.

PS: Dievčatká si donesú sukne :)

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame privítať spolu s deťmi začiatok školského roka slávením svätej omše 4. septembra 2017 o 9.00 h. vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie.

Po skončení sv. omše rodičia odovzdajú deti do tried a prevádzka CMŠ pokračuje ako obyčajne do 16.45 h. Pre nové deti v malej triede končí prevádzka o 12.00 h. z dôvodu adaptácie.

zaciatok roka 2017-18

Prečítajte si aj Prvý deň v CMŠ.

Strana 1 z 2