Zamestnanci

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci:

  • Mgr. Benedikta Máťošová
  • Mgr. Ažbeta Domoráková
  • Mgr. Henrieta Saboslajova
  • Mgr. Mária Zorvanová
  • Mgr. Gabriela Vozárová
  • Mária Ďurišinová